Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Paspoortbesluit

Het wetsvoorstel tot wijziging van de paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en met het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten delegeert een aantal zaken naar een algemene maatregel van rijksbestuur. In deze amvrb zal een aantal punten nader worden uitgewerkt en worden de meer technische aspecten geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009347

Opschrift

Paspoortbesluit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-02-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 17-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 15-10-2020 Bekendmaking stb-2020-418
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2021-452

Startpagina

Acties

Delen regeling