Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet normering topinkomens (versterking WNT)

De wetswijziging voorziet in twee maatregelen om ontwijking onmogelijk te maken. Onderaannemers in de zorg gaan voortaan ook onder de Wnt vallen. Daarnaast wordt het begrip 'gelieerde instelling' uitgebreid. Bestuurders van een Wnt-instelling die deel uitmaakt van een holding zijn genormeerd, ook al zijn ze geheel of gedeeltelijk in dienst bij een andere, niet-Wnt-instelling binnen de holding (gelieerde instelling).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister VWS
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009352

Opschrift

Wijziging van de Wet normering topinkomens (tegengaan van ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-07-2019 Internetconsultatie (eind)
27-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
12-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling