Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit Wfsv in verband met enkele wijzigingen in de differentiatiesystematiek van de premie voor de Werkhervattingskas

Er worden enkele wijzigingen in de differentiatiesystematiek van de premie voor de Werkhervattingskas doorgevoerd. De regering wil hiermee de systematiek op specifieke onderdelen verbeteren, vereenvoudigen en harmoniseren. Het betreft kleine, vooral technische aanpassingen in de premiesystematiek. De minister heeft deze maatregelen aangekondigd in zijn brief van 9 juli (Kamerstukken II 2017/18, 32716, nr. 30, derde paragraaf).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009377

Opschrift

Wijziging van het Besluit Wfsv in verband met enkele wijzigingen in de differentiatiesystematiek van de premie voor de Werkhervattingskas

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2018 Internetconsultatie (start)
23-05-2018 Internetconsultatie (eind)
12-11-2018 Internetconsultatie (start)
10-12-2018 Internetconsultatie (eind)
15-03-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
17-04-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-05-2019 Bekendmaking stb-2019-166
23-05-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2020 Inwerkingtreding
01-01-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling