Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie ivm uitzonderen vrijwillige maritieme archeologie van certificering

Naast een aanpassing in verband met een onjuiste verwijzing bevat dit wijzigingsbesluit drie onderdelen. Het gaat om het uitbreiden van het aantal uitzonderingen op de certificeringsplicht bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet. Ten eerste wordt er een uitzondering (in de vorm van een ontheffing) geregeld voor vrijwilligers in verenigingsverband in de maritieme archeologie. Ten tweede wordt een uitzondering geregeld die ziet op activiteiten ten behoeve van het verkrijgen van een certificaat en als laatste wordt een uitzondering geregeld voor de Minister van Defensie in het kader van het bergen van vliegtuigwrakken (veelal uit de Tweede Wereldoorlog).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009380

Opschrift

Besluit van 26 februari 2024 tot wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie in verband met het toevoegen van uitzonderingen op het opgravingsverbod en enkele andere aspecten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2021 Internetconsultatie (start)
31-01-2022 Internetconsultatie (eind)
10-03-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
08-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
19-02-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 04-03-2024 Bekendmaking stb-2024-47
01-04-2024 Inwerkingtreding stb-2024-47

Startpagina

Acties

Delen regeling