Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Actualisatie regeling ammoniak en veehouderij en regeling geurhinder en veehouderij

De wijzigingsregeling bevat aangepaste geuremissiefactoren voor combiluchtwassers die minder effectief blijken dan eerder gedacht. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor ammoniak geactualiseerd naar de laatste ontwikkelingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009383

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (actualisatie emissiefactoren geur en ammoniak)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Bekendmaking 19-07-2018 Bekendmaking stcrt-2018-39679
20-07-2018 Inwerkingtreding stcrt-2018-39679

Startpagina

Acties

Delen regeling