Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Het wetsvoorstel regelt o.a. invoering van een verschijningsplicht voor de gedetineerde verdachte van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf. Ook strekt het voorstel tot nadere uniformering van het spreekrecht, tot invoering van een spreekrecht op de tbs-verlengingszitting en uitbreiding van de kring van wettelijk spreekgerechtigden tot de stieffamilie. Het voorstel regelt voorts enkele overige onderwerpen, zowel op het terrein van het formeel als het materieel strafrecht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35349
KetenID WGK009385

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het spreekrecht van het slachtoffer, de invoering van een verschijningsplicht voor verdachten en enkele andere onderwerpen die de positie van het slachtoffer in het strafprocesrecht versterken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-06-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-09-2018 Internetconsultatie (eind)
29-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-12-2019 Verslag
27-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
23-03-2020 Nota n.a.v. verslag
11-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
13-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
15-10-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 17-12-2020 Voorlopig verslag Kamerstukken 35349
09-02-2021 Memorie van antwoord
13-04-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
20-04-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
23-04-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 06-05-2021 Bekendmaking stb-2021-220

Startpagina

Acties

Delen regeling