Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde identificerende gegevens door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die identificerende gegevens bij die banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen. Hiertoe wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) gewijzigd door een afdeling verwijzingsportaal bankgegevens op te nemen, die partijen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN-nummer verplicht om aan te sluiten op een verwijzingsportaal bankgegevens. Hiermee wordt ook de verplichting geïmplementeerd voor elke lidstaat van de Europese Unie (EU-lidstaat) om te voorzien in een geautomatiseerd centraal systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners. Deze verplichting vloeit voort uit de richtlijn […] tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (hierna: de wijzigingsrichtlijn).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35238
KetenID WGK009397

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/843
14-06-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-07-2018 Internetconsultatie (eind)
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/843
17-04-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-05-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 27-06-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35238
22-08-2019 Verslag
09-09-2019 Nota n.a.v. verslag
03-12-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
03-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-02-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35238
21-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
21-04-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 25-05-2020 Bekendmaking stb-2020-151
09-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-320
10-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-320
09-10-2020 Notificatie (implementatie)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling