Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2019

Met dit besluit wordt het Besluit zorgverzekering gewijzigd in verband met het basispakket voor 2019.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Medische Zorg
Soort regeling
Amvb
Onderwerp
Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009419

Opschrift

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2019

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-06-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
29-06-2018 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
12-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
27-08-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-09-2018 Bekendmaking stb-2018-305
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-305

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.