Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet BIG ivm de toevoeging van de klinisch technoloog

Met ingang van 1 januari 2014 is op grond van artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bij wijze van experiment aan de klinisch technoloog bij algemene maatregel van bestuur voor de duur van vijf jaar de tijdelijk zelfstandige bevoegdheid toegekend om een aantal aangewezen voorbehouden handelingen te verrichten. Om te beoordelen in hoeverre het doelmatig en doeltreffend is in het kader van het experiment toegekende bevoegdheden definitief aan de klinisch technoloog toe te kennen, is het experiment geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid aan de klinisch technoloog met betrekking tot het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen, bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorg- en onderzoeksprocessen en dat de zorg- en onderzoekstaken door de hiertoe geschikte professional worden uitgevoerd. Het experiment is daarmee doeltreffend en doelmatig gebleken. In dit voorstel wordt daarom wettelijk vastgelegd dat vijf van de in het kader van het experiment toegekende bevoegdheden definitief aan de klinisch technoloog toegekend worden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35045
KetenID WGK009447

Opschrift

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-07-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-09-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-11-2018 Verslag
19-03-2019 Nota n.a.v. verslag
28-03-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
04-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-04-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
23-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 20-05-2019 Bekendmaking stb-2019-182
07-05-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-132
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-132
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling