Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beheer verpakkingen

Deze regeling strekt tot aanvulling en wijziging van de Regeling beheer verpakkingen en omvat: - het aanwijzen van normen waarmee wordt verondersteld dat een verpakking voldoet aan één of meerdere eisen opgenomen in bijlage II (essentiële eisen) van de richtlijn verpakkingen ; - nadere regels over de wijze waarop door inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen gegevens moeten worden aangeleverd over de aan hen afgeleverde afvalstoffen, voor zover het verpakkingen betreft; - enkele wetstechnische wijzigingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Afval
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009457

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-09-2018 Internetconsultatie (start)
25-10-2018 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 06-02-2019 Bekendmaking stcrt-2019-4279
01-04-2019 Inwerkingtreding stcrt-2019-4279

Startpagina

Acties

Delen regeling