Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU is voor Nederland gebleken, dat een aantal onderdelen van de Overleveringswet niet verenigbaar is met de door het Hof gegeven uitleg aan bepalingen van het Kaderbesluit. Uit artikel 4, tweede lid, VEU dat handelt over loyale samenweking, vloeit voort dat de nationale wetgeving dan behoort te worden aangepast. Het voorliggende wetsvoorstel strekt daartoe. Aangezien de voorgestelde wijziging van de Overleveringswet grotendeels neerkomt op het corrigeren van de oorspronkelijke implementatie van het Kaderbesluit naast het uitvoering geven aan uitkomsten van aanbevelingen op EU-niveau wordt dit wetsvoorstel beschouwd als een herimplementatie van het Kaderbesluit. Daarmee wordt mede beoogd voorstellen voor een 'nationale kop' te voorkomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Kaderbesluit
Kamerstuknummer 35535
KetenID WGK009492

Opschrift

Herimplementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbvel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-02-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-03-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-05-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-12-2020 Adviesaanvraag inzake nota van wijziging aanhangig bij Raad van State
08-01-2021 Advies Raad van State inzake nota van wijziging uitgebracht
12-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-01-2021 Nota van wijziging
01-02-2021 Verslag
10-02-2021 Nota n.a.v. verslag
11-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 23-02-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-03-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 12-03-2021 Bekendmaking stb-2021-125
31-03-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-156
01-04-2021 Inwerkingtreding stb-2021-156
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling