Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES

Op grond van artikel 79v Sr BES dat op 1 januari 2020 in werking gaat treden, moet er een amvb komen die nadere regels bevat over de tenuitvoerlegging van de jeugdsancties. Voor de daarin vervatte regels zullen de voorschriften uit de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen het uitgangspunt vormen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009495

Opschrift

Besluit houdende vaststelling van regels voor de tenuitvoerlegging van het jeugdstrafrecht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
14-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-07-2020 Bekendmaking stb-2020-288
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-289
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling