Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit tarieven in strafzaken en Besluit beëdigde tolken en vertalers ivm herziening vergoedingen en waarborgen kwaliteit

Dit besluit wijzigt het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (Btis) in verband met een wijziging in de Europese regelgeving die overheidsorganisaties verplicht hun tolk- en vertaaldiensten aan te besteden. Om een gezonde marktontwikkeling te bevorderen worden de vaste tarieven in het Btis vervangen door een minimumtarief om zodoende (vrije) tariefvorming via aanbestedingen te stimuleren. Voorts wijzigt dit besluit het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Bbtv) in verband met het aanpassen van de vereisten aan de initiële en permanente inschrijving van tolken en vertalers in het register voor beëdigde tolken en vertalers. Met het aanpassen van deze vereisten kan een betere balans worden gerealiseerd tussen enerzijds de vereisten voor inschrijving en anderzijds de aard van en vraag naar de tolk- en vertaaldiensten vanuit de betreffende overheidsorganisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009509

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 en het Besluit beëdigde tolken en vertalers in verband met het instellen van een minimumtarief voor vergoedingen voor tolken en vertalers en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-04-2019 Internetconsultatie (start)
21-06-2019 Internetconsultatie (eind)
29-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
24-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-06-2020 Bekendmaking stb-2020-220
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-221
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling