Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel Aanscherping maatregelen rijden onder invloed

Dit wetsvoorstel strekt er toe de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten uit de Wegenverkeerswet 1994 te laten vervallen en in plaats daarvan een aantal andere maatregelen aan te scherpen dan wel in te voeren die zijn gericht op een effectievere aanpak en sanctionering van bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden. Het gaat hierbij om het verlagen van de grens van het onderzoek naar de geschiktheid, het mogelijk maken van dadelijke uitvoerbaarheid van een rechterlijke uitspraak bij een zaak waar de betrokkene wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol en de strafrechter de mogelijkheid te geven het rijbewijs voor een langere periode ongeldig te verklaren. Voorts worden wijzigingen voorgesteld opdat het instrument van de alcoholmeter – als alternatief van het alcoholslotprogramma – kan worden opgelegd bij het rijden onder invloed. Met de voorgestelde wijzigingen komt een stelsel van straf- en bestuursrecht tot stand waarmee op een passende wijze kan worden opgetreden tegen het rijden onder invloed van alcohol.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009510

Opschrift

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met het afschaffen van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten en het invoeren van diverse maatregelen die zijn gericht op de aanpak van het rijden onder invloed van alcohol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-11-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling