Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging amvb's in verband met het wetsvoorstel Straffen en beschermen

Het voorstel van wet Straffen en beschermen noodzaakt tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Uitvoeringsbeluit voorwaardelijke invrijheidstelling. Met onderhavig besluit worden de regels voor het penitentiaire programma gewijzigd en worden er bepalingen opgenomen over het detentie- en re-integratieplan, en de uitwisseling van gegevens met gemeenten. Voorts worden regels gegeven met betrekking tot de totstandkoming van beslissingen over het verlenen en herroepen van voorwaardelijke invrijheidstelling en het reclasseringstoezicht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009513

Opschrift

Wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met wijzigingen van de detentiefasering en de voorwaardelijke invrijheidstelling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-06-2020 Internetconsultatie (start)
27-08-2020 Internetconsultatie (eind)
27-08-2020 Internetconsultatie (eind)
13-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
31-05-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 10-06-2021 Bekendmaking stb-2021-251
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-251
01-12-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling