Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen

Het wetsvoorstel biedt een regeling voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Daarnaast wordt de praktijk voor zittingen gesloten jeugdhulp op locatie en de praktijk van het doen van mondelinge uitspraak in spoedeisende gevallen met dit voorstel verankerd. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boeken 1 en 10 van het Burgerlijke Wetboek en enige andere wetten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35348
KetenID WGK009515

Opschrift

Wijziging van onder meer het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-10-2018 Internetconsultatie (start)
15-11-2018 Internetconsultatie (eind)
15-03-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-03-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 27-11-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-12-2019 Verslag
27-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
23-04-2020 Nota van wijziging
28-04-2020 Nota n.a.v. verslag
11-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
30-10-2020 Tweede nota van wijziging
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
02-12-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 02-03-2021 Voorlopig verslag
13-12-2021 Memorie van antwoord
21-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-03-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-03-2023 Bekendmaking
14-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-118
01-07-2023 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling