Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering benzine E10

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging worden gewijzigd, in verband moet de invoering van de verplichting tot levering van benzine E10 voor tankstationhouders met meer dan één voorraadtank voor de levering van benzine.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Geluid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009520

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met de invoering van benzine E10

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-01-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-01-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
19-03-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-04-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-05-2019 Advies Raad van State uitgebracht
14-06-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-06-2019 Bekendmaking stb-2019-227
17-09-2019 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
17-09-2019 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-10-2019 Inwerkingtreding stb-2019-227
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling