Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen ivm enkele aanpassingen

Wijziging van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen in verband met begrip motorrijtuig en geografische informatie tank- en oplaadpunten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Geluid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009523

Opschrift

Wijziging van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen in verband met een aanpassing van de begripsomschrijving van motorvoertuigen en het stellen van nadere regels over het informeren over publiek toegankelijke tank- en oplaadpunten voor alternatieve brandstoffen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-10-2020 Internetconsultatie (start)
09-11-2020 Internetconsultatie (eind)
09-11-2020 Internetconsultatie (eind)
18-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
23-04-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-05-2021 Bekendmaking stb-2021-229
18-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-229

Startpagina

Acties

Delen regeling