Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Binnenvaartbesluit in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

Door de invoering van Europees-breed geüniformeerde competenties voor bemanningsfuncties in de binnenvaart en het toetsen daarvan, mede d.m.v. simulatoren, wordt beoogd de mobiliteit van de bemanningsleden te vergroten, de veiligheid in de binnenvaart te verhogen en het binnenvaartberoep aantrekkelijker te maken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009526

Opschrift

Wijziging van het Binnenvaartbesluit in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2017/2397
EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2020/12
14-03-2018 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2017/2397
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling