Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ivm harmonisatie milieuzones

In het regeerakkoord is afgesproken dat het toegangsregime van de - huidige en toekomstige - milieuzones wordt geharmoniseerd. Dit betreft een aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009527

Opschrift

Harmonisatie milieuzones

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-04-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-04-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
26-06-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
08-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
29-10-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-11-2019 Bekendmaking stb-2019-398
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2019-398
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling