Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Mediawet ivm implementatie modernisering audiovisuele mediadienstenrichtlijn

De richtlijn (EU) 2018/1808 herziet de richtlijn 2010/13/EU(richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie. In het bijzonder gaat het om technologische ontwikkelingen en veranderingen bij aanbieders en bij consumenten. Als gevolg daarvan wordt de regelgeving ten aanzien van lineaire televisie en mediadiensten op aanvraag aangepast en reguleert de richtlijn een nieuw onderwerp, de videoplatformdiensten. Onderwerpen waar de herzieningsrichtlijn onder andere op ziet is de bescherming van minderjarigen, de regulering van toegankelijkheid van diensten voor mensen met een beperking, meer flexibele regeling voor zendtijd voor reclame, de promotie van Europese werken, de onafhankelijkheid van de mediatoezichthouder, het bevorderen van mediageletterdheid, en zelf- en coregulering van diverse onderwerpen bij videoplatformdiensten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35361
KetenID WGK009553

Opschrift

Voorstel van wet tot wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coƶrdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
10-04-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
11-03-2019 Internetconsultatie (start)
11-03-2019 Internetconsultatie (eind)
28-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-12-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-01-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-02-2020 Verslag
01-05-2020 Nota n.a.v. verslag
29-05-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
09-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 06-07-2020 Voorlopig verslag
20-08-2020 Memorie van antwoord
22-09-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-09-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
29-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-10-2020 Bekendmaking stb-2020-391
21-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-391

Startpagina

Acties

Delen regeling