Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kieswet en Waterschapswet i.v.m. aanpassing tijdelijke vervangingsregeling zwangerschap en bevalling of ziekte

Dit wetsvoorstel heeft tot doel tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken aan het einde van de zittingsperiode van deze vertegenwoordigende organen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35273
KetenID WGK009558

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-03-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 17-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-08-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-09-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35273
27-09-2019 Verslag
05-12-2019 Nota n.a.v. verslag
Eerste Kamer 21-01-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35273
28-01-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-03-2020 Bekendmaking stb-2020-77
13-05-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-137
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-137

Startpagina

Acties

Delen regeling