Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Met deze implementatiewet wordt de Wet milieubeheer gewijzigd ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Dit is onderdeel van een het EU-afvalpakket. Andere delen van deze richtlijn en andere richtlijnen uit het EU-afvalpakket zullen bij AMvB en ministeriele regeling worden geïmplementeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009561

Opschrift

Wet van (..) tot wijziging van de Wet milieubeheer behoeve van de implementatie van richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (implementatiewet wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/851
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/851
12-02-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
19-03-2019 Internetconsultatie (eind)
21-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 30-08-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-10-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling