Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. Deze wetswijziging is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen rekenkameronderzoek in elke gemeente ter ondersteuning van de gemeenteraad. Door de voorgestelde maatregelen wordt een sluitend wettelijk stelsel gecreëerd voor effectief en efficiënt rekenkameronderzoek en voor de doorwerking daarvan in de gemeentelijke praktijk. Niet- of nauwelijks functionerende rekenkamerfuncties zullen tot het verleden gaan behoren aangezien gemeenten over een onafhankelijke rekenkamer moeten beschikken waarvoor alle wettelijke waarborgen gelden, die benodigd zijn voor een goede en actieve functievervulling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35298
KetenID WGK009591

Opschrift

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-06-2018 Internetconsultatie (start)
01-08-2018 Internetconsultatie (eind)
12-04-2019 Ministerraad akkoord
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
01-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-10-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-12-2019 Verslag
24-03-2020 Nota n.a.v. verslag
24-03-2020 Nota van wijziging
19-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-06-2021 Tweede nota van wijziging
31-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-06-2022 Voorlopig verslag
15-07-2022 Memorie van antwoord
13-09-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 04-11-2022 Bekendmaking stb-2022-430
01-12-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-482
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-482

Startpagina

Acties

Delen regeling