Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet vrachtwagenheffing

het invoeren van een vrachtwagenheffing heeft twee doelen, te weten het laten betalen voor het gebruik van de weg door binnen- en buitenlands vrachtverkeer en het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoersector.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35910
KetenID WGK009595

Opschrift

Voorstel van wet houdende regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-06-2019 Internetconsultatie (start)
07-08-2019 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-09-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
21-09-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-11-2021 Verslag
28-01-2022 Nota n.a.v. verslag
28-01-2022 Nota van wijziging
22-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
24-03-2022 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 18-04-2022 Voorlopig verslag
19-05-2022 Memorie van antwoord
15-06-2022 Nader voorlopig verslag
27-06-2022 Nadere memorie van antwoord
05-07-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
12-07-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 30-08-2022 Bekendmaking stb-2022-330
12-12-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-526

Startpagina

Acties

Delen regeling