Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel betreft: - Samenstelling bestuur openbaar lichaam - Afspraken over Inspraak bij het treffen van een gemeenschappelijke regeling - Afspraken over evaluatie bij het treffen van een gemeenschappelijke regelingen - Mogelijkheid opnemen om (categorieën van) besluiten aan te wijzen waarvoor eerst een zienswijze aan gemeenteraden wordt gevraagd - Bevoegdheden van een rekenkamer(commissie) en het (regionale) recht van enquête voor gemeenteraden gezamenlijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009596

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-08-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-10-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling