Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel betreft: - Samenstelling bestuur openbaar lichaam - Afspraken over Inspraak bij het treffen van een gemeenschappelijke regeling - Afspraken over evaluatie bij het treffen van een gemeenschappelijke regelingen - Mogelijkheid opnemen om (categorieën van) besluiten aan te wijzen waarvoor eerst een zienswijze aan gemeenteraden wordt gevraagd - Bevoegdheden van een rekenkamer(commissie) en het (regionale) recht van enquête voor gemeenteraden gezamenlijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35513
KetenID WGK009596

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-08-2019 Internetconsultatie (start)
12-10-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
02-11-2020 Verslag
16-12-2020 Nota n.a.v. verslag
16-12-2020 Nota van wijziging
07-04-2021 Tweede nota van wijziging
01-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 29-06-2021 Voorlopig verslag
20-09-2021 Memorie van antwoord
19-10-2021 Nader voorlopig verslag
25-11-2021 Nadere memorie van antwoord
07-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
14-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-01-2022 Bekendmaking stb-2022-18
30-03-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-128
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-128

Startpagina

Acties

Delen regeling