Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de Visiebrief internationalisering in het ho en het mbo van juni 2018 van de Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het voorstel bevat daarnaast de in het regeerakkoord opgenomen maatregel waarmee een toestemmingsvereiste wordt ingevoerd voor het kunnen voeren van een numerus fixus voor bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Ook wordt met dit wetsvoorstel het instellingscollegegeld gemaximeerd, naar aanleiding van een aangenomen motie van de leden Van Meenen en Westerveld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009611

Opschrift

Wet tot wijziging van de WHW en de WEB in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.