Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de Visiebrief internationalisering in het ho en het mbo van juni 2018 van de Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het voorstel bevat daarnaast de in het regeerakkoord opgenomen maatregel waarmee een toestemmingsvereiste wordt ingevoerd voor het kunnen voeren van een numerus fixus voor bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Ook wordt met dit wetsvoorstel het instellingscollegegeld gemaximeerd, naar aanleiding van een aangenomen motie van de leden Van Meenen en Westerveld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35282
KetenID WGK009611

Opschrift

Wet tot wijziging van de WHW en de WEB in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2018 Internetconsultatie (start)
28-01-2019 Internetconsultatie (eind)
05-04-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-07-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-09-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-10-2019 Verslag
31-10-2019 Nota n.a.v. verslag
31-10-2019 Nota van wijziging
18-11-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
27-11-2019 Nader verslag
04-12-2019 Nota n.a.v. nader verslag
04-12-2019 Tweede nota van wijziging
11-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
19-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-01-2021 Voorlopig verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling