Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de WHW en de WSF 2000 in verband met een verbeterde regeling voor masteropleidingen in het hbo en enkele andere wijzigingen van ondergeschikte aard (Variawet hoger onderwijs)

Deze wijziging van de WHW en de WSF 2000 strekt ertoe een verbeterde regeling te bieden voor de masteropledingen in het hoger bereopsonderwijs en enkele andere wijzigingen van ondergeschikt belang in de WHW door te voeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35582
KetenID WGK009629

Opschrift

Wet van 7 april 2021 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-08-2019 Internetconsultatie (eind)
21-02-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-10-2020 Verslag
27-10-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
30-10-2020 Nota n.a.v. verslag
19-11-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
24-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-01-2021 Voorlopig verslag Kamerstukken 35582
23-03-2021 Memorie van antwoord
30-03-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-04-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-06-2021 Bekendmaking stb-2021-263
22-06-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-325
01-09-2021 Inwerkingtreding stb-2021-325
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-325

Startpagina

Acties

Delen regeling