Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement rijbewijzen ivm implementatie Richtlijn (EU) 2018/645 (aanpassingen vakbekwaamheid bestuurders om uitwisseling van opleidingen van chauffeurs en gegevens daarover te verbeteren)

Dit besluit heeft tot doel de richtlijn (EU) 2018/645 te implementeren. Die richtlijn wijzigt de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (2003/59/EG) en de Rijbewijzenrichtlijn (2006/126/EG). De richtlijn beoogt primair de verkeersveiligheid te verbeteren. In het Reglement rijbewijzen zijn daartoe wijzigingen nodig ten aanzien van de minimumleeftijd voor het behalen van het rijbewijs, de gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister en de eisen aan de nascholing in het kader van vakbekwaamheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35461
KetenID WGK009634

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/645
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/645
27-11-2020 Ministerraad akkoord
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling