Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

Dit wetsvoorstel bevat aanpassingen in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de politie, de samenstelling van het overleg, bedoeld in artikel 19 van de Politiewet 2012, de bijstandsbepalingen en de politietaken van de Koninklijke marechaussee. Deze aanpassingen zijn aangekondigd in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Daarnaast worden enkele met deze onderwerpen verband houdende wijzigingen voorgesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35759
KetenID WGK009635

Opschrift

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-12-2019 Internetconsultatie (start)
15-02-2020 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-05-2021 Verslag
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
16-07-2021 Nota n.a.v. verslag
15-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
19-04-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 10-05-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 10-06-2022 Bekendmaking stb-2022-216
30-11-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-478
01-01-2023 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling