Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit servicekosten (doorberekening warmtekosten als servicekosten)

Met dit besluit wordt in samenhang met de wijziging van de Warmtewet het Besluit servicekosten gewijzigd. Door wijziging van de Warmtewet wordt de samenloop met huurregelgeving weggenomen. Verhuurders die warmte leveren aan hun huurders via blokverwarming en waarbij de levering van warmte onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- of bedrijfsruimte, zijn niet langer warmteleverancier in de zin van de Warmtewet (Kamerstukken 34723). Verhuurders kunnen daardoor deze warmte niet meer bij hun huurders in rekening brengen als warmteleverancier via een separate warmteovereenkomst, maar uitsluitend via de huurovereenkomst. Dit besluit dient om te verduidelijken dat de kosten als servicekosten in rekening kunnen worden gebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009649
Status Voortijdig beƫindigd

Opschrift

Besluit van ... tot wijziging van het Besluit servicekosten in verband met de verduidelijking van de doorberekening van kosten voor het leveren van warmte als servicekosten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-09-2018 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling