Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van het Besluit servicekosten (doorberekening warmtekosten als servicekosten)

Met dit besluit wordt in samenhang met de wijziging van de Warmtewet het Besluit servicekosten gewijzigd. Door wijziging van de Warmtewet wordt de samenloop met huurregelgeving weggenomen. Verhuurders die warmte leveren aan hun huurders via blokverwarming en waarbij de levering van warmte onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- of bedrijfsruimte, zijn niet langer warmteleverancier in de zin van de Warmtewet (Kamerstukken 34723). Verhuurders kunnen daardoor deze warmte niet meer bij hun huurders in rekening brengen als warmteleverancier via een separate warmteovereenkomst, maar uitsluitend via de huurovereenkomst. Dit besluit dient om te verduidelijken dat de kosten als servicekosten in rekening kunnen worden gebracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister BZK
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009649

Opschrift

Besluit van ... tot wijziging van het Besluit servicekosten in verband met de verduidelijking van de doorberekening van kosten voor het leveren van warmte als servicekosten

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-09-2018 Internetconsultatie (eind)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.