Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Embryowet in verband met aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord voor zover geslachtskeuze mogelijk wordt gemaakt bij het risico op een ernstige erfelijke aandoening met een ongelijke geslachtsincidentie. Met het wetsvoorstel wordt voorts voorzien in een expliciete grondslag voor het gebruik onder bepaalde voorwaarden van geslachtscellen en embryo's voor kwaliteitsbewaking in fertiliteitsklinieken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35173
KetenID WGK009657

Opschrift

Wijziging van de Embryowet in verband met aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-01-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-02-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-03-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
21-05-2019 Verslag
12-09-2019 Nota n.a.v. verslag
25-09-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-01-2020 Nota van wijziging
23-01-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
28-01-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 25-02-2020 Voorlopig verslag
17-04-2020 Memorie van antwoord
26-05-2020 Nader voorlopig verslag
16-06-2020 Nadere memorie van antwoord
23-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-07-2020 Bekendmaking stb-2020-229
11-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-332
01-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-332
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling