Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling ivm implementatie Richtlijn 2018/645

Deze regeling brengt enige wijzigingen aan in twee ministeriële regelingen ter implementatie van de genoemde Richtlijn 2018/645. Het betreft vooral de vermelding van de omwisselingscertificaten, die na de inwerkingtreding van de richtlijn niet meer nodig zijn, het vervallen van het nationaal certificaat dat is voldaan aan de opleidingseisen voor busvervoer, en aanpassingen in de verplichte onderdelen van de cursussen voor de basiskwalificatie en de nascholing. Bovendien wordt de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren aangepast, waarin nog modellen zijn opgenomen voor omwisselingscertificaten en nationale certificaten met betreffing tot busvervoer.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009677

Opschrift

Wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 en de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren in verband met implementatie van de Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/645
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/645
Bekendmaking 20-07-2021 Bekendmaking stcrt-2021-33911
01-08-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-33911
13-09-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-33911
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling