Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet en Wvb i.v.m. introduceren keuzemogelijkheid bedrag ineens, vrijstelling RVU-heffing en uitbreiden verlofsparen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35555
KetenID WGK009694

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-11-2019 Internetconsultatie (start)
09-12-2019 Internetconsultatie (eind)
29-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
26-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-09-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
23-09-2020 Verslag
08-10-2020 Nota n.a.v. verslag
08-10-2020 Nota van wijziging
05-11-2020 Wetgevingsoverleg
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 02-12-2020 Voorlopig verslag
04-12-2020 Memorie van antwoord
15-12-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
16-12-2020 Verslag
06-01-2021 Nota n.a.v. Verslag
12-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
12-01-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 01-01-2021 Inwerkingtreding
21-01-2021 Bekendmaking stb-2021-20
21-01-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-21
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling