Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst

Dit wetsvoorstel beoogt om de burgemeester de bevoegdheid te geven om een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een daarbij behorend erf tijdelijk te sluiten nadat de woning, het lokaal of het erf is beschoten, of na de vondst van wapens in de woning, in het lokaal of op het erf. Dit indien daar de openbare orde is of dreigt te worden geschonden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009725

Opschrift

Wijziging van de Gemeentewet en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-11-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling