Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging WVW 1994 (ongeldig maken onterecht verleende getuigschriften van vakbekwaamheid)

Artikel 156q, zesde lid, WVW bepaalde tot 1 juni 2015 dat een bestuurder, geboren vóór 1 juli 1955, is vrijgesteld van de verplichting een getuigschrift van vakbekwaamheid te behalen. Hetzelfde was geregeld voor een getuigschrift van nascholing (artikel 156v). Dit bleek niet in lijn met de richtlijn. De Europese Commissie heeft aangedrongen op wijziging van de regelgeving. Daarop is de vrijstelling vervallen per 1 juni 2015. In navolging daarvan worden met dit wetsvoorstel ten onrechte verleende getuigschriften ongeldig gemaakt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35372
KetenID WGK009729

Opschrift

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-01-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-02-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
21-02-2020 Verslag
13-05-2020 Nota n.a.v. verslag
03-06-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
09-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
09-06-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 30-06-2020 Voorlopig verslag
02-07-2020 Memorie van antwoord
07-07-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-07-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
07-07-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 20-08-2020 Bekendmaking stb-2020-292
25-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-349
01-12-2020 Inwerkingtreding stb-2020-349
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling