Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit maatregelen kunststof drankflessen

Betreft onder andere wijziging bestaande artikelen over statiegeld. Wijziging omvat inperking statiegeldverplichting voor alle drankverpakkingen tot plastic flessen voor frisdrank en water van 3 liter of minder. De gewijzigde artikelen treden op een bij KB te bepalen datum in werking indien wordt besloten tot invoering van statiegeld op kleine plastic flessen. Met dit besluit wordt tevens de inwerkingtredingsbepaling van de artikelen over statiegeld aangepast. Daarnaast wordt met dit besluit een inzameldoelstelling van 90% voor plastic flessen van 3 liter of minder opgenomen in het Besluit beheer. verpakkingen 2014

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009742

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-02-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
04-07-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
15-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
06-03-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-04-2020 Bekendmaking stb-2020-122
24-04-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
15-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-05-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-142
29-05-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-122
01-01-2022 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling