Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verruiming vrijstellingenbeleid beroepsonderwijs

Het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsonderwijs WEB bevat regels voor vrijstelling van generieke examenonderdelen. Het ontwerpbesluit verlengt onder andere de geldigheidsduur van een eerder afgelegd examenonderdeel, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Door de vrijstelling behoeft een generiek examenonderdeel niet te worden afgelegd en telt het behaalde resultaat uit een eerdere opleiding mee voor de nieuwe beroepsopleiding waarin examen wordt afgelegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009749

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-01-2019 Internetconsultatie (eind)

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.