Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verruiming vrijstellingenbeleid beroepsonderwijs

Het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsonderwijs WEB bevat regels voor vrijstelling van generieke examenonderdelen. Het ontwerpbesluit verlengt onder andere de geldigheidsduur van een eerder afgelegd examenonderdeel, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Door de vrijstelling behoeft een generiek examenonderdeel niet te worden afgelegd en telt het behaalde resultaat uit een eerdere opleiding mee voor de nieuwe beroepsopleiding waarin examen wordt afgelegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009749

Opschrift

Besluit van 18 juni 2019 tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- en examenregels en invoering van een instellingsexamen rekenen mbo

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-01-2019 Internetconsultatie (eind)
25-03-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-05-2019 Advies Raad van State uitgebracht
17-06-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 21-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-06-2019 Bekendmaking stb-2019-228
01-08-2019 Inwerkingtreding stb-2019-228
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling