Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie prospectusverordening

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (prospectusverordening). Op enkele bepalingen na zal de verordening met ingang van 21 juli 2019 van toepassing zijn.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35108
KetenID WGK009750

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-08-2018 Internetconsultatie (start)
28-09-2018 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 26-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-12-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 17-12-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-02-2019 Verslag
26-02-2019 Nota n.a.v. verslag
18-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
18-04-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 23-04-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
14-05-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
14-05-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 28-05-2019 Bekendmaking stb-2019-190
09-07-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
21-07-2019 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling