Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag en wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht en leidt tot: a. een vereenvoudiging van het formulier voor de derdenverklaring dat dient te worden ingevuld door een derde onder wie beslag wordt gelegd (bijvoorbeeld de bank bij een bankbeslag); b. de introductie van de mogelijkheid om deze verklaring elektronisch af te geven; c. maximering van de kosten die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend voor de afgifte van de verklaring en de afwikkeling van het beslag; d. een verbod op doorberekening aan de schuldenaar van de kosten voor de betekening van de overgang van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak van de ene naar de andere juridische entiteit; en e. de introductie van een tarief dat banken in rekening mogen brengen voor het verstrekken van een rekeninginformatie aan de deurwaarder.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009768

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
25-01-2019 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
13-10-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-10-2020 Bekendmaking stb-2020-405
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-405

Startpagina

Acties

Delen regeling