Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement

Het voorstel werkt een aantal regels van de Faillissementswet nader uit over de waardering in faillissement van een specifiek type vorderingen, te weten vorderingen uit hoofde van een verzekering.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009773

Opschrift

Besluit houdende regels met betrekking tot de waardering vorderingen uit hoofde van een verzekering in geval van een faillietverklaring van een verzekeraar (Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-09-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
22-10-2018 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 22-05-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
10-07-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 29-07-2019 Bekendmaking stb-2019-274
01-08-2019 Inwerkingtreding stb-2019-274
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling