Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Deze wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni, nog niet gepubliceerd) strekt tot aanvullende aanwijzing van vitale aanbieders als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Ook stelt dit besluit nadere regels over de maatregelen die aanbieders van een essentiële dienst moeten nemen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te beheersen (artikel 7 Wbni) en om ernstige ICT-incidenten te voorkomen en de gevolgen van dergelijke incidenten zo veel mogelijk te beperken (artikel 8 Wbni).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Minister VWS
Minister EZK
Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Economie | ICT
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009779

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (aanwijzing vitale aanbieders en nadere regels over ICT-beveiliging door aanbieders van een essentiële dienst)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-02-2020 Internetconsultatie (start)
06-03-2020 Internetconsultatie (eind)
25-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 31-03-2021 Bekendmaking stb-2021-160
01-05-2021 Inwerkingtreding stb-2021-160
26-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-06-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling