Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Woningwet n.a.v. evaluatie Herzieningswet toegelaten instellingen

Diverse wijzigingen van de bepalingen van de Woningwet ten aanzien van de woningcorporaties naar aanleiding van de evaluatie daarvan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35517
KetenID WGK009794

Opschrift

wijziging van de Woningwet (evaluatie Herzieningswet toegelaten instellingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-01-2019 Internetconsultatie (eind)
30-11-2019 Internetconsultatie (start)
17-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 03-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
29-09-2020 Verslag
05-11-2020 Nota n.a.v. verslag
05-11-2020 Nota van wijziging
08-01-2021 Tweede nota van wijziging
13-01-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
24-02-2021 Derde nota van wijziging
10-03-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
16-03-2021 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 19-04-2021 Voorlopig verslag
16-06-2021 Memorie van antwoord
Bekendmaking 10-09-2021 Bekendmaking stb-2021-425
09-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-601
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-601

Startpagina

Acties

Delen regeling