Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wegenverkeerswet e.a. in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 e.a.

In dit wetsvoorstel worden de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten gewijzigd. Deze wetswijziging is nodig in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 (PbEU 2018, L 151) en andere verordeningen mbt de (type)goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangers daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. In het wetsvoorstel wordt een goedkeuringsinstantie en een markttoezichthouder aangewezen en wordt de strafbaarstelling van inbreuken op de verordeningen geregeld. De verordening uit 2018 trekt een richtlijn uit 2007 over dit onderwerp in. Ook dit noopt tot aanpassing van wetten. Naast dit wetsvoorstel is ook nog aanpassing van een aantal besluiten en ministeriele regelingen nodig.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK009813

Opschrift

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten ivm de uitvoering van Verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangers daarvan en sustemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voortuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-04-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-05-2020 Verslag
22-06-2020 Nota n.a.v. verslag
02-07-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-07-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 20-08-2020 Bekendmaking stb-2020-293
01-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-293
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling