Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoeringsregeling Omgevingswet

De Invoeringsregeling is de ministeriële regeling binnen het stelsel die de Omgevingsregeling aanvult. De Omgevingsregeling maakt onderdeel uit van een brede stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet regelt de hoofdlijnen. Deze wordt uitgewerkt in de uitvoeringsregelgeving, die naast uit een viertal amvb’s zal bestaan uit een ministeriële regeling, de Omgevingsregeling. De Invoeringsregeling bevat het overgangsrecht en de wijzigingen van bestaande ministeriële regelingen. Verder vult de Invoeringsregeling de Omgevingsregeling aan met een aantal inhoudelijke onderwerpen die met de Invoeringswet en Invoeringsbesluit worden uitgewerkt, zoals handhaving en het digitaal stelsel omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009818

Opschrift

Invoeringsregeling Omgevingswet

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-12-2019 Internetconsultatie (start)
13-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 03-12-2020 Bekendmaking stcrt-2020-64380
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-11246

Startpagina

Acties

Delen regeling