Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanvullende middelen i.v.m. bijzondere omstandigheden

Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (Stb. … ) (hierna te noemen: de wet) in werking getreden. Hierdoor is artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) uitgebreid. Sindsdien is het mogelijk aanvullende middelen te verstrekken aan mbo-instellingen in geval van bijzondere omstandigheden. Om deze middelen te kunnen verstrekken vindt jaarlijks een reservering plaats binnen het landelijk budget voor de rijksbijdrage voor het mbo. In dit besluit wordt vastgelegd dat de niet-bestede gereserveerde middelen en het bedrag dat in mindering is gebracht bij individuele instellingen worden toegevoegd aan het landelijk beschikbare budget.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009842

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB inzake niet bestede of op de rijksbijdrage in mindering gebrachte aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-11-2018 Internetconsultatie (start)
08-01-2019 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
20-08-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 04-09-2020 Bekendmaking stb-2020-319
09-11-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2021-319
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling