Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven en de gezondheid van patiënten. Zij omvatten een zeer gevarieerde groep producten; van pleisters, kunstheupen en pacemakers tot laboratorium- en zelftesten. Op 26 mei 2017 zijn Verordening (EU) 2017/745 en Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad over medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (hierna: de verordeningen) gepubliceerd. Na de inwerkingtreding van de verordeningen, die onder meer voorzien in de intrekking van een aantal tot op heden geldende richtlijnen, hebben zij rechtstreekse werking in de nationale rechtsordes van de lidstaten. Om de verordeningen goed ten uitvoer te brengen, is echter op een aantal onderdelen aanvullende nationale wet- en regelgeving vereist. De belangrijkste onderwerpen van de verordeningen zijn uitgevoerd in de Wet medische hulpmiddelen. Deze wet bevat tevens enkele grondslagen voor het stellen van regels op het niveau van een algemene maatregel van bestuur. Dit besluit voorziet in het stellen van deze regels. In dit besluit worden onder meer aanvullende regels gesteld over het verstrekken van een implantaatkaart aan patiënten, een verbod op permanente rimpelvullers en herverwerking van medische hulpmiddelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK009877

Opschrift

Besluit medische hulpmiddelen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-05-2019 Internetconsultatie (eind)
06-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-09-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
24-04-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-05-2020 Bekendmaking stb-2020-130
31-07-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-05-2021 Inwerkingtreding stb-2021-223
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling