Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Uitwerking van maatregelen uit de Visiebrief over de publieke omroep van Minister Slob. (1) Versterking van de pluriformiteit van de publieke omroep, onder meer door bijstelling van de ledeneisen en verhoging van het minimumaandeel externe producties. (2) Meer flexibiliteit, onder meer door ruimte te bieden voor verschuiving van lineair naar "on demand" aanbod. (3) Vermindering van het reclame-aanbod, onder meer door geen reclame meer toe te staan bij on demand aanbod, en door tijdens de komende erkenningperiode het percentage reclame op lineaire kanalen stapsgewijs te halveren. (4) Versterking van de bestuurlijke organisatie, onder meer door een steviger rol voor het college van omroepen. (5) Meer aandacht voor de regio.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35554
KetenID WGK009909

Opschrift

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-12-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-09-2020 Verslag
29-09-2020 Nota n.a.v. verslag
27-10-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
12-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 27-11-2020 Memorie van antwoord
27-11-2020 Voorlopig verslag
01-12-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
08-12-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
08-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-12-2020 Bekendmaking stb-2020-517
17-12-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-527
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-527
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling