Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet Tweede Tranche

Dit besluit wijzigt het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet is een amvb die is gebaseerd op artikel 44, eerste lid van de Gezondheidswet en artikel 9.7 van de Jeugdwet. Daarin staat een specifieke grondslag voor het actief openbaar maken van toezicht- en uitvoeringsgegevens. Met de openbaarmaking van die gegevens wordt beoogd de naleving van regelgeving te bevorderen, het publiek inzicht te geven in de wijze waarop het toezicht en de uitvoering worden verricht en wat de resultaten van die verrichtingen zijn. Volgens de wet geldt er een verplichting tot openbaarmaking van informatie voor zover deze informatie bij algemene maatregel van bestuur (amvb) is aangewezen. Met deze wijziging van de amvb wordt het openbaar maken van calamiteitenrapporten geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009925

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-02-2019 Internetconsultatie (start)
12-03-2019 Internetconsultatie (eind)
11-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
15-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-03-2021 Bekendmaking stb-2021-141
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-276

Startpagina

Acties

Delen regeling