Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking)

Op 16 december 2020 is vastgesteld RICHTLIJN (EU) 2020/2184 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking). Deze moet uiterlijk 12 januari 2023 zijn omgezet. Voor de omzetting is wijziging van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit activiteiten leefomgeving (Omgevingswet) vereist, naast wijziging van de Drinkwaterregeling, de Regeling legionellapreventie drink- en warmtapwatervoorziening en de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009926

Opschrift

Wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
21-12-2021 Internetconsultatie (start)
28-01-2022 Internetconsultatie (eind)
20-05-2022 Ministerraad akkoord
21-06-2022 Implementatieschema EU-richtlijn
Raad van State 24-05-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
21-06-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
24-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
28-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht
08-11-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 16-11-2022 Bekendmaking stb-2022-450
16-11-2022 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
23-11-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
20-12-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-524
21-12-2022 Inwerkingtreding stb-2022-524

Startpagina

Acties

Delen regeling